کنسرت گرامیداشت زنده یاد مشکاتیان


کنسرت گرامیداشت زنده یاد مشکاتیان - همایون شجریان


همایون شجریانکیفیت: عالی

1  ساز و آواز جام غم ...

Size: 9.0 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

2  تصنیف یاد باد ...

Size: 6.8 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
-----------------------------

3 ساز و آواز دلبر عیار ...

Size: 6.3 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

4  تصنیف دود عود ...

Size: 5.9 Mb      Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------

ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 28.0 Mb     Server: PicoFile      ..........  Download
----------------------------