آلبوم شوق دوست

همایون شجریان


کیفیت: عالی

1  تصنیف دلشده ...

Size: 9.4 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

2  شوق دوست، ساز و آواز سه گاه ...

Size: 19.1 Mb 
    Server:
PicoFile     ..........  Download
-----------------------------

3  تصنیف بخت سرکش ...

Size: 9.1 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

4   تکنوازی تار ...

Size: 1.2 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

5   آواز، چهار مضراب مخالف ...

Size: 8.5 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

6   آواز مغلوب و فرود ...

Size: 3.2 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

7   تصنیف مست نگاه ...

Size: 8.0 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

8   ساز و آواز، مثنوی مخالف ...

Size: 13.9 Mb       Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

9   تصنیف بت عاشقان ...

Size: 8.6 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 52.7 Mb    Server: MediaFire    ..........  Download
----------------------------