آلبوم خورشید آرزو - کنسرت برلین

همایون شجریان


کیفیت: عالی

1  اشتیاق ...

Size: 7.0 Mb         Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

2  آواز خورشید آرزو ...

Size: 14.7 Mb 
      Server:
PicoFile     ..........  Download
-----------------------------

3  تصنیف چین زلف ...

Size: 8.1 Mb         Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

4  ساز و آواز عشق پاک ...

Size: 8.7 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

5   تصنیف اسرار عشق ...

Size: 8.6 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

6   دلشده، ساز و آواز ...

Size: 7.1 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

7   تصنیف وطن ...

Size: 10.5 Mb       Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

8   تصنیف مرغ سحر ...

Size: 5.0 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 54.1 Mb  Server: MediaFire     ..........  Download
----------------------------