آلبوم نسیم وصل


نسیم وصل - همایون شجریان


همایون شجریان


کیفیت: عالی

1  ساز و آواز ...

Size: 15.3 Mb       Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

2  دفتر دل ...

Size: 4.9 Mb 
       Server:
PicoFile     ..........  Download
-----------------------------

3  من از کجا ...

Size: 6.0 Mb         Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

4   حاصل عمر ...

Size: 5.1 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

5   هوای گریه ...

Size: 6.7 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

6   خانه سودا ...

Size: 6.0 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

7   سکوت ...

Size: 5.4 Mb        Server: PicoFile     ..........  Download
----------------------------

ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ...

Size: 48.0 Mb  Server: MediaFire     ..........  Download
----------------------------